Head Office

ANYANG (KOREA)

#2107 SmartBay, 123 Beolmal-ro, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 14056 Korea
Tel +82-70-8611-8484Fax +82-2-3482-9669

Factory (DUKSUNG)

SUWON (KOREA)

#25 Shinwon-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677 Korea
Tel +82-31-204-0781Fax +82-31-204-0787

INCHEON (KOREA)

#348 Namdong-seo-ro, Namdong-gu, Incheon 21629 Korea
Tel +82-32-812-2335Fax +82-32-812-2337

GUANGZHOU (CHINA)

#7, Huaxing South Road, Huaxing Inc. Area, Xinhua Huadu, Guangzhou, 510800 China
Tel +86-20-3685-0200Fax +86-20-3685-0089

Quality Control Center

ANSAN (KOREA)

#703 Beolmang-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 15437 Korea
Tel +86-70-8611-6981Fax +82-31-493-5434